Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ziek tijdens vakantie, hoe zit dat?

Ziek tijdens vakantie, hoe zit dat?

Gepubliceerd: 30-mei-2022 08:00

Ziek tijdens vakantie, hoe zit dat?

Met de zomervakantie voor de boeg, is het altijd raadzaam weer even stil te staan bij wat kan en mag. Het zal bekend zijn dat iedere werknemer recht op vakantiedagen heeft. Maar wat als een werknemer ziek raakt tijdens de opgenomen vakantiedagen? Moet een werkgever deze afboeken als ziekte- of als vakantiedagen? We leggen het uit aan de hand van een recente uitspraak van het gerechtshof te Den Haag.

Ziekte na verlofaanvraag

De situatie is als volgt. Werknemer is in maart 2008 in dienst getreden bij werkgever als senior meettechnicus. De arbeidsovereenkomst is inmiddels per augustus 2019 van rechtswege geëindigd omdat werknemer met pensioen is gegaan.

In december 2017 vraagt werknemer verlof op voor de periode van 13 mei tot en met 22 juni 2018. Deze is goedgekeurd door werkgever. Op 29 januari 2018 meldt werknemer zich ziek. Tijdens het spreekuur met de bedrijfsarts op 3 mei 2019 bevestigt werknemer de geplande vakantieperiode. Werkgever boekt derhalve vervolgens de dagen tussen 13 mei en 22 juni af als vakantiedagen. 

De vraag is nu, mocht werkgever deze dagen afboeken gezien de gemelde ziekte van werknemer in januari 2018 en zijn nog immer aanwezige en bevestigde wens om op vakantie te gaan?

Instemming

Het hof oordeelt als volgt. De wet (artikel 7:638 lid 8 BW) bepaalt dat een werknemer er van uit mag gaan dat een vastgestelde vakantie tijdens ziekte genoten mag worden zonder dat een werkgever daar verlofdagen voor afboekt. Het hof ziet vanuit dat opzicht dan ook geen enkele aanleiding om in dit geval daarvan af te wijken. Het feit dat  werknemer meedeelde dat hij met vakantie ging, impliceert dan ook geenszins, aldus het hof, dat hij ook instemming verleende voor het afboeken van zijn vakantiedagen voor die periode. Werkgever had expliciet met werknemer in gesprek moeten gaan over het opnemen van de vakantie tijdens ziekte en werknemer bewust moeten maken van de gevolgen voor de instemming voor de vakantiedagen.

Het hof komt dan ook tot de conclusie dat werkgever er niet zonder meer van uit had mogen gaan dat werknemer ingestemd had met het afboeken van de verlofdagen en deze dienen weer teruggeboekt te worden.       

NOVO’s tip

Ook een zieke werknemer heeft recht op vakantie. Licht een werknemer altijd adequaat in over de gevolgen van een ziekmelding voor het opnemen van vakantie en – niet onbelangrijk – check altijd even bij de arbo arts of de vakantie – gezien de re-integratieverplichtingen van werknemer – ook passend is en niet de re-integratie belemmert. Heeft u hulp nodig bij vakantie-kwesties, nu de vakantieperiodes er weer aan zitten te komen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht, via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040. 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!