Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Prinsjesdag 2022: 15 veranderingen in arbeidsrechtland in 2023!

Prinsjesdag 2022: 15 veranderingen in arbeidsrechtland in 2023!

Gepubliceerd: 03-okt-2022 08:00

Prinsjesdag 2022: 15 veranderingen in arbeidsrechtland in 2023!

Prinsjesdag is natuurlijk niet alleen de dag waarop de budgetten en begrotingen worden gedeeld. Et is ook de dag waarop Den Haag bekend maakt wat zij voornemens zijn te wijzigen. Op arbeidsrechtgebied leverde dat deze Prinsjesdag best wat leesstof op. We nemen jullie mee in de belangrijkste punten voor het arbeidsrecht.

 1. Om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen heeft het kabinet werkgevers gevraagd om betere arbeidsvoorwaarden te bieden. Het kabinet zal zelf ook innovatie stimuleren, onder andere door Leven Lang Ontwikkelen en door een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen.
 2. De onbepaalde tijd contracten zullen worden bevorderd en andere soort contracten moeten beter worden gereguleerd.  
 3. De rechtspositie zelfstandigen moet verbeterd worden door schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Wetgeving inzake de onderlinge gezagsverhouding en een richtlijn over een weerlegbaar rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst zal hieraan moeten bijdragen. Er zal een webmodule (door)ontwikkeld worden om werkenden meer informatie te geven over hun rechtsposities.
 4. Om onregelmatigheden bij uitzendcontracten en arbeidsmigranten tegen te gaan zal er een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus worden opgesteld.
 5. Een arbeidscommissie zal worden opgesteld voor kwetsbare groepen, zodat zij beter geholpen kunnen worden bij juridische problemen.
 6. Het scholingsbudget (STAP) zal (weer) beschikbaar worden gesteld voor mensen die hun positie op de arbeidsmarkt willen bevorderen.
 7. Er komt een verplichting voor werkgevers om hun arbeidsmigranten cursussen Nederlandse taal aan te bieden.
 8. EU-Regelgeving met betrekking tot gelijke beloning (Richtlijn loontransparantie) zal worden geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving.
 9. Er komt een bijzondere verhoging van het minimumloon van 10,15%. Het kabinet trekt hiervoor 500 miljoen uit.
 10. De compensatie transitievergoeding beëindiging onderneming wegens ziekte van een (kleine) werkgever zal niet eerder dan 1 januari 2024 in werking treden. Op dit moment bepaalt de wet dat de overleden of gepensioneerde werkgever de betaalde transitievergoeding voor een werknemer (onder voorwaarden) gecompenseerd krijgt, net zoals de betaalde transitievergoeding voor een langdurige arbeidsongeschikte (na 104 weken). Er is nog geen concrete wetgeving over wanneer deze compensatieregeling ook gaat gelden voor de zieke (kleine) werkgever die daardoor zijn bedrijf moet sluiten, maar in ieder geval niet eerder dan 01 januari 2024.
 11. De regelgeving met betrekking tot concurrentiebedingen zal worden aangepast omdat het huidige gebruik tot ongerechtvaardigde beperking voor de werknemer leidt. Dit zal leiden tot een (nog verdere) aanscherping van de mogelijkheden tot het opnemen van een concurrentiebeding.
 12. Het medisch advies van een bedrijfsarts zal waarschijnlijk met ingang van januari 2023 leidend worden bij de re-intregratieverplichtingen.
 13. De AOW leeftijd is voor 2025 vastgesteld op 67 jaar.
 14. Verhoging van de mogelijkheid tot een (onbelaste) reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21.
 15. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling door inflatie. De eerste schijf van de vrije ruimte zal van 1,7% naar 1,92% gaan. Concreet betekent dit een verhoging van de vrije ruimte naar € 880.

NOVO's tip

Wit u meer weten? Of wilt u weten wat u moet doen om deze punten of andere dingen aan te passen binen uw organisatie? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocatuur.nl en telefonisch op telefoonnummer 076-2056040.

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!