Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Controle via camera bij thuiswerkers

Controle via camera bij thuiswerkers

Gepubliceerd: 24-okt-2022 08:00

Controle via camera bij thuiswerkers

Controle op thuiswerkers door werkgevers blijft een lastig onderwerp. De wens van de werkgever om enig (toe)zicht te hebben, is begrijpelijk, maar er zijn situaties waarin werkgevers te ver gaan. In dit artikel bespreken we zo’n geval.

Corrective Action Program

De situatie is als volgt. Werknemer is sinds 14 januari 2019 in dienst bij een Amerikaans bedrijf dat gevestigd is in Nederland. Hij verricht de werkzaamheden vanuit huis. Op 1 september ondertekent werknemer de verklaring dat de eerste 90 dagen van zijn contract geen arbeidscontract zijn geweest. Op 23 augustus laat werkgever via een email weten dat werknemer dient deel te nemen aan de ‘Corrective Action Program Virtual Classroom’. Het programma houdt kort gezegd in dat werknemer de gehele dag zijn camera moet laten aan staan. Werknemer laat op 25 augustus weten dat hij het niet fijn vindt als hij de hele dag gemonitord wordt omdat dit een inbreuk op zijn privacy is. Dit herhaalt hij ook de dag erna, op 26 augustus. Diezelfde avond ontvangt werknemer een mededeling van werkgever dat zijn arbeidsovereenkomst per direct is beëindigd vanwege werkweigering en ongehoorzaamheid.

Werknemer berust in het ontslag maar verzoekt in onderhavig geding enkele vergoedingen wegens (ernstige) verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever.

Ontslag

De Tilburgse kantonrechter oordeelt als volgt. Aan de verklaring die werknemer in september heeft getekend over de eerste 90 dagen en dat dit geen arbeidsovereenkomst zou inhouden, komt geen betekenis toe. Dit is immers in strijd met het Nederlandse arbeidsrecht.

Ook het ontslag op staande voet van 26 augustus is niet (rechts)geldig. In de ontslag-mail motiveert werkgever niet de aard en de ernst van de gedragingen en wanneer deze gedragingen plaats zouden hebben gevonden. Werkgever meent dat werknemer werk geweigerd zou hebben en ongehoorzaam zou zijn geweest, maar dit is niet gebleken uit de overgelegde correspondentie.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Werkgever kan de weigering van werknemer om zijn camera aan te zetten als ongehoorzaam hebben aangemerkt, maar dit was geen redelijke instructie van de werkgever, aldus de kantonrechter. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overwoog eerder in 2017 dat er strenge voorwaarden zijn verbonden aan cameratoezicht op een werknemer, aangezien dit een inbreuk is op het privéleven van de werknemer.

Werkgever stelt zich op het standpunt dat cameratoezicht bij thuiswerkers hetzelfde is als observeren op de werkvloer. De kantonrechter gaat hier evenwel niet in mee. Bij controle en observatie op de werkvloer is er geen sprake van opnames of het verwerken van (gevoelige) persoonsgegevens van de werknemer. Werkgever heeft geen rechtvaardigingsgrond om een inbreuk te mogen maken op het recht op privacy en dus mocht werknemer weigeren.

Vergoedingen

Dit maakt dat er geen sprake is van werkweigering en het ontslag op staande voet dus niet rechtsgeldig is. De kantonrechter kent werknemer een vergoeding wegens onregelmatige opzegging (€ 8.373,13) toe, een transitievergoeding (€9.501,47) én een billijke vergoeding van €50.000. Ook wordt het verzoek van  werknemer dat het concurrentiebeding zal worden vernietigd toegewezen.

NOVO’s tip

Wederom bevestigt de Nederlandse rechter dat Nederland niet gediend is van Amerikaanse praktijken, in dit geval wat betreft inbreuken op de privacy in een werkrelatie! Dagenlange controle via een camera gaat te ver voor ons. Er zijn andere manieren van controle die wel geoorloofd zijn om de productiviteit van een werknemer te controleren en waarborgen. Wilt u meer weten over cameratoezicht bij werknemers of heeft u vragen over privacy in de werkrelatie? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!