Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Niet-onverwijld gegeven ontslag alsnog rechtsgeldig

Niet-onverwijld gegeven ontslag alsnog rechtsgeldig

Gepubliceerd: 14-nov-2022 08:00

Niet-onverwijld gegeven ontslag alsnog rechtsgeldig

In onze voorgaande artikelen hebben we de vereisten voor ontslag op staande voet besproken. Onverwijld gegeven, onverwijlde mededeling en een objectieve en subjectieve dringende reden. In dit artikel bespreken wij de situatie waarbij er niet voldaan werd aan een van de voorwaarden, maar het ontslag op staande voet alsnog rechtsgeldig werd geoordeeld door de rechter.

Onbereikbaar

De situatie is als volgt. Werknemer werkt sinds 2017 bij werkgever als bouwvakhelper. Werknemer verscheen vaker niet op het werk, zonder mededeling. Of de mededeling werd gedaan aan de projectleider, in plaats van aan de algemeen directeur. Werknemer heeft zich in augustus 2021 ziek gemeld. De arboarts heeft contact proberen te krijgen met werknemer, maar dit is niet gelukt. Op 17 november 2021 stuurt de werkgever een aangetekend schrijven waarin werknemer wordt opgeroepen om te werken. Werkgever doet dit nogmaals op 6 december 2021. Toen werknemer ook hier niet op reageerde, heeft werkgever hem bij aangetekend schrijven op 8 december 2021 op staande voet ontslagen. Werknemer was toen al enkele maanden zonder (bekende) reden niet op werk verschenen en onbereikbaar voor zowel de arboarts als werkgever.

Werknemer moet wel wakker geworden zijn van de brief waarin hij op staande voet ontslagen werd, want hij klimt meteen in de pen en verzoekt de rechter om een gefixeerde schadevergoeding vanwege een niet-rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet, om de transitievergoeding en om een billijke vergoeding. 

De kantonrechter heeft al zijn vorderingen afgewezen, waarop werknemer in hoger beroep gaat.

Ernstig verwijtbaar

Het Hof komt tot het volgende oordeel. Het gegeven ontslag op staande voet is niet onverwijld gegeven. Werkgever geeft werknemer bij brief van 22 november een laatste kans om op het werk te verschijnen. Pas bij brief van 8 december wordt werknemer dan echt ontslagen. Dit is niet onverwijld, aldus het Hof.

Werknemer komt evenwel alleen de gefixeerde schadevergoeding (ad €2.706,88) toe omdat het ontslag eerder is geëindigd dan mogelijk was. Het Hof is namelijk van oordeel dat werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door niet meer te reageren op de contactpogingen van werkgever en de arbo. Er wordt daarom geen transitie- of billijke vergoeding toegekend.

NOVO’s tip

Een unieke zaak aangezien de vereisten van ontslag op staande voet normaal gesproken streng beoordeeld worden. Wellicht heeft de lakse houding van werknemer meegespeeld in de uitspraak van de rechters. Wilt u meer weten over ontslag op staande voet en de (strenge) eisen die daaraan gesteld worden? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!