Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Gepubliceerd: 09-okt-2023 08:00

Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Dit keer geen uitspraak, maar een weetje over een internetconsultatie: Afgelopen vrijdag, 6 oktober 2023, is het wetsvoorstel “Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden” in consultatie gegaan. Dat betekent dat een ieder via internet zijn of haar commentaar mag geven op dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel beoogt een balans te vinden tussen zelfstandigen en werknemers. Daarbij worden een aantal definities nader geduid.

Artikel 7:610 BW

Zo geldt vooralsnog om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst, dat er aan drie cumulatieve voorwaarden moet worden voldaan: arbeid, gezag en loon. Het criterium “gezag”, wordt in artikel 7:610 BW aangeduid met de woorden “in dienst van”. Het wetsvoorstel beoogt deze woorden te verduidelijken. Dit wordt gedaan met behulp van het toevoegen van een tweede lid dat als volgt zal luiden:

“a. de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing door de werkgever; of
b. de arbeid of de werknemer organisatorisch zijn ingebed in de organisatie van de werkgever; en
c. de werknemer de arbeid niet voor eigen rekening en risico verricht.”

Het tweede lid wordt ook wel de ABC-toets genoemd. Namelijk, er moet sprake zijn van óf A óf B. En dan moet de arbeid niet voor eigen rekening en risico worden verricht (C). Deze ABC-toets wordt nog later uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur.

Rechtsvermoeden aan de hand van uurtarief

In een nieuw toe te voegen artikel 7:610aa BW is de planning dat dan vervolgens bepaald wordt dat indien de beloning voor de werkzaamheden van de zzp’er c.q. vermoedelijke werknemer niet meer bedraagt dan €32,24 per uur, er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst is. Dit bedrag is vastgesteld aan de hand van de formule: 120% van het wettelijke minimum loon maal 1,5 omdat een zzp’er niet alleen declarabele uren maakt maar ook administratie en offertes moet verwerken.

NOVO’s tip 

Er is nog niet het laatste gezegd over de zzp-kwestie. Begin vorige week heeft het hof Amsterdam prejudiciële vragen gesteld naar aanleiding van het begrip “ondernemerschap” en hoe het kan dat twee werkers die precies hetzelfde werk doen, toch anders gekwalificeerd kunnen worden. We houden jullie uiteraard op de hoogte. Heeft u nu al vragen over zzp’ers naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!