Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Bestuurdersontslag

Bestuurdersontslag

Gepubliceerd: 08-apr-2024 08:00

Bestuurdersontslag

Ontslag van een statutair bestuurder ligt net weer iets anders dan het reguliere ontslagrecht. Het is goed om je bij het aangaan van een overeenkomst goed te realiseren wat de verschillen zijn. In de uitspraak die we vandaag behandelen komt dat mooi naar voren.

Statutair - bestuurder

De situatie is als volgt. Werkneemster is sinds 15 februari 2019 in dienst bij werkgeefster. In zowel 2019 als 2023 is werkneemster benoemd tot bestuurder-voorzitter. Na een vernieuwde governance-structuur is de Raad van Toezicht gaan fungeren als de werkgever van werkneemster. Op 6 december 2022 gaan partijen akkoord met een beëindigingsvergoeding gelijk aan één bruto jaarsalaris en zes maanden opzegtermijn. Dit aanbod geldt in het geval het ontslag niet zijn reden vindt in het verwijtbaar handelen van werkneemster.

Opzeggen vertrouwen in statutair - bestuurder

Begin 2023 raakt de ledenraad op de hoogte van zorgen van de medewerkers over de werkwijze van werkneemster en de manier waarop zij bestuurt. Omdat de bezorgde medewerkers niet in gesprek willen gaan, kan de ledenraad niet goed onderzoeken wat er nu precies speelt. De medewerkers verzoeken een extern en objectief onderzoek. Het bureau dat dit onderzoek zou moeten doen, heeft een offerte uitgebracht. Deze offerte is niet door werkneemster geaccordeerd omdat er geen procesbegeleider was aangesteld en het onderzoek niet organisatie-breed zou zijn gericht.

Hierop hebben partijen een bijeenkomst ingelast waarin de ledenraad het vertrouwen in werkneemster heeft opgezegd. Op 21 juni 2023 heeft de ledenvergadering werkneemster als statutair-bestuurder ontslagen. De ledenraad heeft laten weten dat er geen beëindigingsvergoeding zal worden betaald omdat het ontslag het gevolg is van het verwijtbaar handelen van werkneemster.

15 april arresten

De kantonrechter oordeelt als volgt. In de opzeggingsbrief is verwezen naar de notulen van de ledenvergadering. In de notulen is aangegeven dat er geen draagvlak is voor werkneemster. Daarmee is zij als statutair bestuurder ontslagen. In lijn met de 15-april arresten[1] stelt de kantonrechter dat het arbeidsrechtelijk ontslag van een statutair bestuurder bezien moet worden tegen de achtergrond van het rechtspersoonlijke ontslag. Uitgangspunt is daarbij dat het rechtsgeldige ontslag van een statutair bestuurder uit zijn rechtspersoonlijke positie - zoals hier is gebeurd - als regel ook opzegging van zijn arbeidsovereenkomst met zich brengt. Dit uitgangspunt lijdt uitzondering als sprake is van een ontslagverbod of als partijen anders zijn overeengekomen, waarvan in dit geval niets is gebleken. Evenwel is niet duidelijk op welke grond het arbeidsrechtelijk ontslag gestoeld is. Pas bij het verweerschrift heeft werkgeefster zich beroepen op de e-, g- en h-grond. Al deze ontslaggronden zijn volgens de kantonrechter niet onderbouwd of gemotiveerd.

Werkneemster krijgt een transitievergoeding (€ 20.934,73) en contractuele vergoeding (€ 77.219,70) mee. Voor een billijke vergoeding komt zij niet in aanmerking want het ontslag is het gevolg van het handelen van beide partijen.

NOVO’s tip

Een adequate onderbouwing van de ontslaggronden is belangrijk voor een succesvolle ontbinding via de kantonrechter. Dit begint al bij de opzeggingsbrief van een werkgever. Zeker bij een werknemer die een statutaire functie bekleed, is het goed je vooraf te realiseren wat de mogelijke gevolgen en consequenties daarvan zijn. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke opzegging? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!