Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Discriminatie / victimisatieontslag

Discriminatie / victimisatieontslag

Gepubliceerd: 15-apr-2024 18:49

Discriminatie / victimisatieontslag

In dit artikel bespreken we een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van de verstoorde arbeidsverhouding die gelinkt kan worden aan de discriminatieklacht van werkneemster.

Verlof

Werkneemster is op 1 mei 2020 in dienst getreden bij werkgeefster. Werkneemster behoorde tot het “Gold Team” samen met enkele andere collega’s. In april 2021 gaat werkneemster met zwangerschapsverlof. Hierna is – na een organisatiewijziging – iedereen in het Gold Team gepromoveerd naar het “Platinum Team” behalve werkneemster. Het grootste deel van de accounts en klantenbestand van werkneemster is overgezet naar het Platinum Team. Werkneemster heeft tijdens haar verlof wel 100% het commissietarget, een loonsverhoging van 8% en een extra aandelenpakket toegekend gekregen. In september 2021 komt werkneemster terug van haar zwangerschapsverlof, waar bleek dat haar functie (dus) flink veranderd is.

College Rechten van de Mens

Werkneemster heeft hierna meerdere keren geklaagd over haar leidinggevende. Na haar terugkomst voelde zij zich niet gesteund en gehoord door haar leidinggevende en was zij van oordeel dat zij oneerlijk werd behandeld. Partijen gaan hierna van februari 2023 tot en met juli 2023 een mediationtraject van zes sessies in. In september van dat jaar dient werkneemster een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens vanwege onderscheid in geslacht en victimisatie. Werkgeefster geeft daarna aan dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zouden zijn voor werkneemster.

Victimisatie

Werkgeefster verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Aan het verzoek legt werkgeefster de klacht die werkneemster heeft ingediend bij het College ten grondslag. Er zijn geen andere feiten of omstandigheden aangevoerd. Hieruit concludeert de kantonrechter dat het verzoek onlosmakelijk verbonden is aan de discriminatieklacht. Het inwilligen van het ontbindingsverzoek van werkgeefster zou daarom tot een victimisatie-ontslag leiden. Dat werkgeefster zich heeft ingespannen om de problemen op te lossen door de mediation en werkneemster heeft geprobeerd te herplaatsen, doet daar niet aan af. De kantonrechter oordeelt voorts dat de selectieprocedure (van Gold naar Platinum) niet transparant en objectief is geweest. 

De kantonrechter concludeert dat het ontbindingsverzoek daarom moet worden afgewezen. Partijen moeten terug naar de tekentafel om een voor ieder der partijen bevredigende invulling aan de arbeidsovereenkomst te bedenken.  

Nu de arbeidsovereenkomst niet wordt ontbonden en werkgeefster in het ongelijk wordt gesteld, wordt werkneemster gecompenseerd in de buitengerechtelijke kosten ad € 6.000.

NOVO’s tip

Een victimisatie ontslag is wanneer een ontslag het gevolg is van een beroep van de werknemer op een van de gronden van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Wanneer een kantonrechter een ontbindingsverzoek kan linken aan een dergelijke discriminatieklacht, zal hij deze afwijzen zodat een victimisatieontslag kan worden vermeden. In casu was de link snel gelegd nu werkgeefster niets anders ten grondslag legde aan het ontslag dan de discriminatieklacht van werkneemster. Op zijn zachtst gezegd “onhandig”. Wilt u meer weten over het College of over een ontbindingsverzoek? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!