Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Proeftijdontslag

Proeftijdontslag

Gepubliceerd: 29-apr-2024 08:00

Proeftijdontslag

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst in proeftijd is makkelijk. Partijen zijn elkaar niets verschuldigd en het ‘gewone’ ontslagrecht geldt niet. Val je net buiten deze termijn, dan gaat het normale ontslagrecht wel weer gelden, met alle rechten en zekerheden die de werknemer dan heeft. Des te belangrijker om dan te weten in welke fase partijen zitten bij een gegeven ontslag. Proeftijd of geen proeftijd? 

Twee functies

De situatie is als volgt. Werknemer is via een recruitmentbureau sinds 1 september 2023 in dienst getreden bij werkgever voor de duur van 1 jaar met een proeftijd van 1 maand. Per 1 oktober 2023 zijn partijen een tweede arbeidsovereenkomst aangegaan voor een andere functie maar onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Ook voor deze functie is een proeftijd van een maand overeengekomen. In deze tweede overeenkomst is opgenomen dat er een overgangsperiode is waarbij werknemer ook nog de werkzaamheden van de oude functie zal vervullen.

Op 30 oktober 2023 heeft werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd, refererend aan de nog lopende proeftijd.

Twee proeftijden?

De vraag is of werkgever een tweede proeftijd met werknemer overeen mocht komen. In beginsel is een tweede proeftijd bij dezelfde werkgever niet toegestaan. Maar op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een andere functie die duidelijk andere vaardigheden en/of verantwoordelijkheden vereisen. In dat geval is een nieuwe, tweede proeftijd gerechtvaardigd omdat een werkgever moet kunnen beoordelen of de werknemer deze vaardigheden bezit. De identiteit van de overeenkomst moet dan dus dermate zijn veranderd, dat partijen toch nog een (tweede) kennismakingsperiode nodig hebben.

Andere functie

De kantonrechter oordeelt dat hier in casu sprake van is. De functieomschrijvingen verschillen dermate van elkaar dat de identiteit van de arbeidsovereenkomst bij de tweede functie is gewijzigd. Dat werknemer ook nog werkzaamheden van de oude functie heeft vervuld, acht de kantonrechter niet van belang.

NOVO’s tip

Bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden tot 2 jaar mag er – cao uitzonderingen daargelaten - een proeftijd van 1 maand worden afgesproken. Bij een arbeidsovereenkomst vanaf 2 jaar tot onbepaalde tijd mag een proeftijd van 2 maanden worden afgesproken. Of je een tweede proeftijd bij dezelfde werkgever mag overeenkomen is sterk afhankelijk van de functieomschrijving en schriftelijke communicatie die je met je werknemer hierover hebt gehad. Laat je dus adviseren voordat je een nieuwe proeftijd overeenkomt.

Wilt u meer weten over de proeftijd? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocatuur.nl en telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!