Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ploegendienst toeslag geen arbeidsvoorwaarde of verworven recht

Ploegendienst toeslag geen arbeidsvoorwaarde of verworven recht

Gepubliceerd: 06-mei-2024 08:00

Ploegendienst toeslag geen arbeidsvoorwaarde of verworven recht

In dit artikel bespreken we de vraag of een ploegendienst al dan niet een arbeidsvoorwaarde of verworven recht kan zijn. Het hof beantwoordde deze vraag in de voorgelegde casus met “nee”. Hieronder de relevante feiten die hiertoe aanleiding hebben gegeven.

Ploegendienst

De situatie is als volgt. Werknemers zijn in dienst van Mitsubishi in de functie van productiemedewerkers tegen een brutosalaris van €3.410,-. Zij verrichtten hun werkzaamheden in ploegendiensten waarvoor zij een toeslag kregen van 21% op het vaste bruto maandsalaris. In de arbeidsovereenkomsten zijn eenzijdige wijzigingsbedingen opgenomen, zulks terwijl in de van toepassing verklaarde cao Metalektro is bepaald dat werknemers verplicht zijn in ploegendiensten te werken, althans tot de leeftijd van 55 jaar.

OR

Mitsubishi heeft de OR om instemming gevraagd voor het wijzigen van het duurzame inzetbaarheidsbeleid. De OR en FNV hebben in oktober 2022 ingestemd met de instemmingsaanvraag. Onderdeel van het kostenbesparingsplan van Mitsubishi is om de ploegendiensten terug te brengen naar en dagdienst en zo te besparen op ploegendiensttoeslag. Werknemers (allen 60-plus) hebben om die reden op 11 oktober 2022 een bericht ontvangen dat zij vanaf 1 december 2022 enkel in dagdiensten zullen werken.

Werknemers vorderen in onderhavig geding dat zij toegelaten worden tot de ploegendiensten en uitbetaling van de toeslag op straffe van een dwangsom. Is de ploegendiensttoeslag een arbeidsvoorwaarde dan wel een verworven recht geworden?

Arbeidsvoorwaarde of verworven recht

Het hof oordeelt als volgt. In de arbeidsovereenkomsten van de werknemers staat opgenomen dat de ploegendiensttoeslag niet een vast onderdeel van het salaris is. Om die reden kan het niet worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde. Anders dan de kantonrechter oordeelt het hof voorts dat er ook niet kan worden gesproken van een verworven recht: hoewel de werknemers inmiddels als 8 jaar in ploegendiensten werken en het financieel belang aanzienlijk is, bieden de arbeidsovereenkomsten een mogelijkheid tot (eenzijdige) roosterwijzigingen. Ook de cao laat een wijziging van het rooster toe. Het hof komt dus tot het oordeel dat Mitsubishi het rooster mocht aanpassen. Van belang hierbij si wel om op te merken dat deze eenzijdige wijziging door het hof wordt toegelaten omdat zij een (aangetoond) zwaarwichtig belang had (kostenbesparing). Ook het uitsluiten van de 60-plussers is gerechtvaardigd en levert geen verboden onderscheid op.

NOVO’s tip

Een interessante uitspraak die niet in lijn ligt met hetgeen bekend is over verworven rechten en ploegendiensten. Het hof had ook kunnen beslissen dat 8 jaar een lange tijd is en er dus wel sprake is van een arbeidsvoorwaarde. Overigens had de uitkomst mogelijk ook dan hetzelfde geluid omdat ook bij arbeidsvoorwaarden eenzijdige wijziging kán zijn toegestaan, mits het belang van de werkgever daarbij zwaarder weegt dan dat van de werknemer. Wilt u meer weten over verworven rechten of (het wijzigen van) arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!