Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
3 jaarsalaris aan billijke vergoeding wegens niet-nakomen re-integratieverplichtingen

3 jaarsalaris aan billijke vergoeding wegens niet-nakomen re-integratieverplichtingen

Gepubliceerd: 20-mei-2024 08:00

3 jaarsalaris aan billijke vergoeding wegens niet-nakomen re-integratieverplichtingen

Drie jaarsalarissen, dat was de ‘straf’ voor de werkgever die de re-integratieverplichtingen tijdens de eerste twee ziektejaren van de werkneemster niet nakwam. En dit, náást een al door het UWV opgelegde loonsanctie van een jaar. Pittig? Of maakte de werkgever er in dit geval ook wle een potje van. Lees het hier!

Verbetertraject en ziekmelding

De situatie is als volgt. Werkneemster is sinds september 2018 in dienst van werkgever voor 32 uur per week. Er zijn nooit functioneringsgesprekken gevoerd. Medio december 2020 zijn er woorden geweest tussen de medisch coördinator en werkneemster. Op 1 februari 2021 heeft de manager aangegeven dat de maat vol is voor hem en de andere MT-leden en dat werkneemster in een verbetertraject gezet wordt. Een enkele dag later, op 4 februari 2021, heeft werkneemster zich ziekgemeld met burn-out gerelateerde klachten. De bedrijfsarts stelt vast dat de klachten zijn voortgevloeid uit een verstoorde arbeidsverhouding en depressie. Van augustus tot en met december 2021 vinden er mediationgesprekken plaats. Na deze gesprekken heeft werkgever werkneemster een beëindigingsovereenkomst aangeboden, welke zij niet heeft geaccepteerd.

Ontbindingsverzoek I

Werkgever verzoekt vervolgens de kantonrechter om een ontbinding uit te spreken. Deze is afgewezen omdat werkneemster niet in de gelegenheid is gesteld om te herstellen.

Hierop gaat werkgever in hoger beroep. Ook het hof wijst het ontbindingsverzoek af vanwege het opzegverbod bij ziekte.

Vervolgens legt het UWV op 2 januari 2023 een loonsanctie op tot 2 februari 2024. Bezwaar tegen dit besluit is afgewezen.. De reden was dat werkgever terugkeer van werknemer bij werkgever in het eerste spoor (eerste ziektejaar) niet zag zitten en daaraan dus geen medewerking heeft verleend. Op 9 januari 2024 oordeelt de bedrijfsarts dat werkneemster hersteld is en worden partijen geadviseerd om wederom in gesprek te gaan. Werkgever heeft werkneemster echter laten weten het dienstverband zo spoedig mogelijk te willen beëindigen. Per 2 februari 2024 is werkgever gestopt met het uitbetalen van salaris.

Ontbindingsverzoek II

Werkgever verzoekt in onderhavig geval (wederom) een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkneemster verweert zich tegen deze ontbinding met subsidiair een verzoek tot betaling van een billijke vergoeding van € 443,916, zijnde 3 jaarsalarissen, alsook tot betaling van het achterstallig salaris.

Billijke vergoeding

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Echter oordeelt de rechter dat de kern van de verstoorde arbeidsverhouding zich in het handelen van de werkgever vindt. Werkgever heeft namelijk niet voldaan aan haar re-integratieverplichtingen, veel te snel gestuurd op een tweedespoortraject, geen initiatief genomen om het geschil te herstellen, is niet in gesprek getreden na de betermelding en heeft het salaris gestopt terwijl werkneemster werkwillig was.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met een toekenning van

  • de transitievergoeding,
  • achterstallig salaris (€ 18.845,16), verhoogd met de wettelijke rente en wettelijke verhoging (50%); en
  • een billijke vergoeding €443,916, zijnde 3 jaarsalarissen nu de kantonrechter het redelijk acht dat dit de periode was dat werkneemster mogelijk nog bij werkgever zou hebben gewerkt;

Bij het bepalen van de billijke vergoeding houdt de kantonrechter geen rekening met de loonsanctie van het UWV; dit heeft werkgever volgens het oordeel van de kantonrechter geheel aan haarzelf te wijten.

NOVO’s tip

Auw, dat moet pijn doen voor de werkgever! Het niet-volgen van een eerstespoortraject komt werkgever in dit geval dus duur te staan. De tip van deze week is simpel en te verwachten: volg de adviezen van de bedrijfsarts op. Deze professional staat namelijk tussen het bedrijf en de werknemer in en kan (medisch) beoordelen wat er mogelijk is. Wilt u meer informatie over re-integratieverplichtingen? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!