Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wanneer gaat de bedenktermijn in bij een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer gaat de bedenktermijn in bij een vaststellingsovereenkomst?

Gepubliceerd: 27-mei-2024 08:00

Wanneer gaat de bedenktermijn in bij een vaststellingsovereenkomst?

Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Neemt de werkgever deze niet op in de vaststellingsovereenkomst, dan wordt deze termijn3 weken in plaats van 2. Zo zegt de wet. Maar wanneer gaat die termijn in? Op het moment van tekenen of is er een ander moment dat aangehouden wordt als startmoment?

Ondubbelzinnig

De situatie is als volgt. Werkneemster is op 1 november 2018 in dienst getreden bij werkgever. Werkgever heeft in eerste instantie een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend. Dit verzoek is op 22 februari 2024 ingetrokken op verzoek van beide partijen omdat zij in gesprek zijn getreden over een vaststellingsovereenkomst. Werkgever heeft werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden, waarmee werkneemster via diens gemachtigde op 20 februari 2024 ondubbelzinnig en zonder voorbehouden akkoord is gegaan.

Op 6 maart 2024 doet werkneemster een beroep op de bedenktermijn en geeft aan de vaststellingsovereenkomst te willen ontbinden. Op 30 april 2024 vindt er om die reden alsnog een mondelinge behandeling plaats bij de kantonrechter.

Startmoment termijn

De vraag die de kantonrechter moet behandelen is of de bedenktermijn van artikel 7:760b lid 2 BW reeds verstreken was op 6 maart 2024 of niet. De kantonrechter oordeelt als volgt. Het is vaste rechtspraak dat de bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst gaat lopen op het moment dat (gemachtigde van) werkneemster schriftelijk akkoord gaat. In het geval van werkneemster is dit dus 20 februari 2024.

Met het verstrijken van de bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst, is de arbeidsovereenkomst komen te eindigen. Omdat werkgever geen belang meer heeft bij het ontbindingsverzoek, wordt zij niet ontvankelijk verklaard.

NOVO’s tip

Het weglaten van de wettelijke bedenktermijn van artikel 7:760b lid 2 BW in de vaststellingsovereenkomst, leidt ingevolge lid 3 tot een bedenktermijn van drie weken (in plaats van 2 weken). Zorg er dus altijd voor dat deze bepaling standaard is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Verder gaat het dus niet om daadwerkelijke ondertekening van de overeenkomst, maar om het moment waarop er overeenstemming is bereikt. Heeft u hulp bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!