Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Internetconsultatie: Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Internetconsultatie: Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Gepubliceerd: 10-jun-2024 08:00

Internetconsultatie: Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Met de bekendmaking van onze nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eddy van Hijum, is ook het wetsvoorstel voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in consultatie gegaan.

Naar aanleiding van de discussie over schijnzelfstandigen, is er op wettelijk gebied veel aan het veranderen voor de zzp’ers. Dit artikel bespreekt de internetconsulatie terzake de verplichte verzekering tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor de zelfstandigen.

Verschil werknemers

Daar waar werknemers via hun werkgever verzekerd zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, zijn zelfstandigen dat niet. De verzekeringsverplichting zoals in het wetsvoorstel voorgesteld, zou deze kloof tussen werknemers en zelfstandigen moeten verkleinen. De verzekering is af te sluiten via publieke en private partijen en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De nieuwe verzekering geldt voor alle zelfstandigen die “winst uit onderneming” genieten met uitzondering van de DGA (directeur grootaandeelhouder). De verzekering leidt ertoe dat zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Cijfers

Anders dan bij werknemers wordt er bij dit voorstel niet gekeken naar wat iemand nog kan verdienen, maar of een zelfstandigen nog het minimumloon zou kunnen verdienen. Is dat niet het geval, dan bedraagt de uitkering 70% van de winst voor arbeidsongeschiktheid en loopt deze door tot de AOW-leeftijd van de zelfstandige (zolag hij aan deze voorwaarden voldoet natuurlijk). De premie zal fiscaal aftrekbaar zijn en gebaseerd worden op 6,5% van de winst uit onderneming, met een maximum van €195,- per maand op basis van het minimumloon.

Zelfstandigen die zich liever privaat verzekeren kunnen dat doen indien die verzekering gelijk(waardig) is aan de publieke verzekering.

De eerste geluiden van de zelfstandigen zijn negatief: zij zijn niet blij met het voorstel en geven aan het forse kosten te vinden die dus eerst verdiend moeten worden voordat ze zelf er iets aan overhouden…

NOVO’s tip

Het idee van internetconsultatie is dat iedereen zijn of haar mening mag geven over het voorstel. Schroom dus niet om in de pen te klimmen! Het is vooralsnog nog even afwachten of deze wet er daadwerkelijk doorheen komt en in welke vorm. Meer weten over (schijn)zelfstandigen? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!