Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Detachering en herplaatsingsmogelijkheden

Detachering en herplaatsingsmogelijkheden

Gepubliceerd: 24-jun-2024 08:00

Detachering en herplaatsingsmogelijkheden

Detachering blijft altijd een vreemde eend in de bijt. Bij wie je in dienst bent en waar je tewerk wordt gesteld zijn immers twee verschillende partijen. Wat zijn de verplichtingen van de detacheerder wanneer het aankomt op de herplaatsingsmogelijkheden?

Detacheerovereenkomst

De situatie is als volgt. Werknemer is sinds 2 augustus 2021 via een payrollconstructie in dienst bij Safeguard NL (detacheerder) op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op grond van die arbeidsovereenkomst verricht werknemer werkzaamheden voor een inlener. In februari 2022 heeft de inlener werknemer vrijgesteld van werkzaamheden. Hierop informeert detacheerder werknemer dat de opdracht bij inlener zou eindigen en wordt er voorts een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd op grond van bedrijfseconomische redenen. Deze vergunning is geweigerd omdat detacheerder niet inzichtelijk heeft kunnen maken hoe de inlener tot haar beslissing is gekomen.

Kantonrechter

Detacheerder dient vervolgens een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in op grond van de a-grond. Ook deze wordt evenwel afgewezen. Detacheerder gaat in hoger beroep tegen het oordeel van de kantonrechter en stelt dat de hele afdeling is opgeheven, hetgeen afdoende reden zou moeten zijn, aldus detacheerder.

De vraag die centraal staat is of er voldoende aanleiding is voor een ontbinding op de a-grond en of er herplaatsingsmogelijkheden zijn voor werknemer.

Kostenreductie

Het hof oordeelt dat detacheerder voldoende duidelijk heeft kunnen maken dat er arbeidsplaatsen zijn komen te vervallen als gevolg van bedrijfseconomische redenen voor een doelmatige bedrijfsvoering. Ook is komen vast te staan dat de afdeling is opgeheven als gevolg van een kostenreductie. De functie die voorheen door werknemer werd bekleed is komen te vervallen en de activiteiten zijn overgeheveld naar de salesafdeling.

Herplaatsing

Ondanks dat werknemer volhoudt dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn onderzocht, ook niet bij inlener, ligt een afwijzing van het ontbindingsverzoek niet in de rede. Detacheerder kan inlener niet verplichten tot een herplaatsing. De verhoudingen tussen inlener en werknemer zijn daarvoor ook teveel verstoord. Dit alles bij elkaar genomen acht het hof het niet reëel om te veronderstellen dat herplaatsing mogelijk is.

Omdat de functie van werknemer is komen te vervallen vanwege de kostenreductie en niet verwijtbaar handelen van de werkgever, is werkgever geen billijke vergoeding verschuldigd.

NOVO’s tip

Het bekijken van herplaatsingsmogelijkheden is een wettelijke verplichting. Het zorgvuldig onderzoeken van die mogelijkheden is de plicht van een werkgever, maar als deze er niet zijn dan ligt een ontbinding al snel in de rede. Meer weten over herplaatsen? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!