Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ondubbelzinnige opzegging en onderzoeksplicht

Ondubbelzinnige opzegging en onderzoeksplicht

Gepubliceerd: 25-apr-2022 08:00

Ondubbelzinnige opzegging en onderzoeksplicht

Wanneer spreken we over een ondubbelzinnige opzegging van een werknemer? We leggen het graag uit in dit artikel.

De situatie is als volgt. Werkneemster is sinds 01 januari 2000 in dienst bij werkgeefster. Op 30 november 2021 heeft werkneemster haar arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 31 december 2021. Op 16 december verzoekt werkneemster werkgeefster om de intrekking van haar opzegging te accepteren. Hier gaat werkgeefster niet in mee. Werkneemster meldt zich hierna twee keer ziek, op 31 december 2021 en op 04 januari met terugwerkende kracht vanaf 25 november 2021.

Wedertewerkstelling

Bij de kantonrechter verzoekt zij om wedertewerkstelling en doorbetaling van het salaris. Zij stelt zich op het standpunt dat haar opzegging niet als duidelijk en ondubbelzinnig gezien had moeten worden aangezien zij leed aan een tijdelijke stoornis die het onmogelijk maakt om eigen keuzes te maken. Ook stelt zij dat werkgeefster zich als een goede werkgeefster had moeten gedragen door werkneemster in de gelegenheid te stellen om na te denken over haar opzegging. Of in ieder geval de mogelijkheid had moeten bieden om terug te komen op haar opzegging.

Werkgeefster stelt zich op het standpunt dat zij er gerechtvaardigd op had kunnen vertrouwen dat de opzegging de wil van werkneemster was.

Bevestiging

De kantonrechter in kort geding oordeelt dat de mondeling opzegging in combinatie met de e-mail die erna gestuurd is van de werkneemster, duidelijk en ondubbelzinnig was gericht op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Zij neemt in haar e-mail zelfs de opzegtermijn in acht. Werkgeefster heeft hierop zelf in een Whatsapp contact naar een bevestiging gezocht. Zij heeft zelfs aangeboden om tot 01 maart 2022 in dienst te blijven en na te denken over haar beslissing. Werkneemster heeft dit geweigerd omdat zij meer salaris wilde verdienen. Ook wilde werkgeefster meewerken aan een vaststellingsovereenkomst, iets dat door werkneemster zelf was voorgesteld.

De kantonrechter ziet dan ook aanleiding om aan te nemen dat werkgeefster aan haar informatie- en onderzoeksplicht heeft voldaan. Het is dan ook niet aannemelijk dat werkneemster in een geestelijke toestand was dat zij niet een adequate beslissing kon nemen. Uit de stukken blijkt niet dat zij leed aan een depressie en/of dat werkgeefster hiervan op de hoogte was of moest zijn.

Werkneemster trekt aan het kortste eind.  

NOVO’s tip

De informatie- en onderzoeksplicht van de werkgever is in iedere situatie anders in te vullen. Vooral als je weet dat iemand wél in een geestelijke toestand verkeert waarbij hij/zij niet een eigen, weloverwogen keuze kan maken, is het belangrijk om je werknemer te beschermen en extra aandacht te geven aan de vraag of werknemer wel weet wat hij verklaart. Heeft u hulp nodig bij opzeggingen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!