Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De CFO als werknemer

De CFO als werknemer

Gepubliceerd: 09-mei-2022 08:00

De CFO als werknemer

Overeenkomsten van opdracht, of managementovereenkomsten, komen veel voor in de top van bedrijven. De constructie om een CEO, CFO, of COO niet een overeenkomst van opdracht aan te bieden, maar een arbeidsovereenkomst komt evenwel ook nog steeds regelmatig voor. We bespreken in dit artikel een voorbeeld en het verschil met een “normale werknemer” aan de hand van een uitspraak van het Hof in Den Bosch.

Beëindiging

Werknemer is op 1 februari 2018 in dienst getreden als CFO bij werkgever tegen een salaris van €16.135,-. In de maanden juni 2020 tot oktober 2020 is er een andere, meer ervaren CFO toegevoegd aan het team. Op 8 december 2020 krijgt werknemer een paniekaanval, waarna hij in overleg met de CEO en de rest van de financiële afdeling naar huis gaat. Op 12 januari 2021 wordt werknemer door de CEO en bestuursvoorzitter meegedeeld dat hij niet langer nog in zijn CFO-functie kan werken.

Ontbinding

Partijen zijn nadien in gesprek gegaan over mogelijke voorwaarden voor een beëindigingsovereenkomst, maar hebben geen overeenstemming bereikt. Per 1 maart 2021 heeft werkgever een nieuwe CFO aangesteld.

De kantonrechter heeft bij beschikking op verzoek van werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer per 1 september 2021 ontbonden op grond van de cumulatiegrond, de i-grond en de door werknemer zelfstandig ingediende tegenverzoeken (billijke vergoeding, bonus, verval concurrentie- en relatiebeding) afgewezen. Werknemer kan zich niet vinden in de beschikking en gaat hiertegen in hoger beroep. Werknemer stelt zich hierbij op het standpunt dat hij niet althans onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om zijn functioneren te verbeteren naar aanleiding van de rapportages van werkgever.

Combinatiegrond

Het Hof is van oordeel dat werknemer niet een lang en formeel verbetertraject had mogen verwachten gezien zijn salaris en functieniveau en de constateringen uit het verleden. Zo is gebleken dat werknemer zowel in 2018 als in 2019 kritiek van werkgever heeft ontvangen over zijn functioneren, zijn KPI’s niet door werknemer behaald in 2020, is zijn takenpakket in 2020 verminderd en een meer ervaren CFO aangesteld om hem te coachen. Het Hof is dan ook van oordeel dat er sprake is van een d-grond (disfunctioneren), doch dat deze iet voldragen is.  Voorts blijkt uit de stukken en uit hetgeen over en weer is aangevoerd dat partijen geen vertrouwen (meer) in elkaar hadden, hetgeen op managementniveau een eerste vereiste is. Het Hof ziet dit als een – weliswaar niet voldragen – h-grond. Beide gronden tezamen maken dat van werkgever geen voortzetting van het dienstverband kan worden verlangd. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van de combinatie grond (i-grond) wordt dan ook bevestigd door het Hof.

Dit wil zeggen dat er sprake is van een disfunctioneren (d-grond) en verschil van inzicht (h-grond), maar dat deze gronden op zichzelf niet voldragen zijn. Gezamenlijk en gecombineerd kunnen ze wel voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst zorgen. Werknemer heeft daarom ook geen recht op een billijke vergoeding.

Ter zake de door werknemer gevorderde bonus, krijgt werknemer wel gelijk, en flink ook: Werkgever had gesteld dat deze enkel ter discretie van de raad van Commissarissen was, maar daar gaat het Hof niet in mee: het Hof is van oordeel dat het karakter van een voorziening als een EBIT-bonus (puur winstgerelateerd; voor het hele team), zoals tussen partijen was overeengekomen, de manier waarop die berekend wordt én de maximering waarmee onverwachte winstpieken werden opgevangen, meebrengen dat de discretionaire bevoegdheid van de RvC niet onbegrensd is. De door het Hof toe te kennen bonus wordt voorts vastgesteld op maar liefst € 209.112,19 bruto. Toch wel enige genoegdoening voor de werknemer.

NOVO’s tip

Van werknemers in hoge functies mag meer worden verwacht. Ondanks dat een werknemer met een hoge functie een normale arbeidsovereenkomst heeft gesloten met werkgever, gelden er toch andere spelregels. Wellicht had de rechter in bovenstaande situatie geoordeeld dat enkele maanden coaching en meerdere waarschuwingen bij een normale werknemer onvoldoende inspanning was. Heeft u hulp nodig bij het opstellen of laten toetsen van arbeidsovereenkomsten? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht, te Breda via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!