Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de (verstrekkende gevolgen daarvan voor – bijvoorbeeld – studiekostenbedingen…

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de (verstrekkende gevolgen daarvan voor – bijvoorbeeld – studiekostenbedingen…

Gepubliceerd: 16-mei-2022 08:00

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de (verstrekkende gevolgen daarvan voor – bijvoorbeeld – studiekostenbedingen…

Het is weer tijd voor een wetswijziging! Als Europese lidstaat zijn wij gehouden om de EU-richtlijnen te implementeren in onze nationale regelgeving. Daarom treedt er op 1 augustus 2022 een nieuwe arbeidswetgeving in werking: Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, met verstrekkende gevolgen! De wijzigingen bespreken we in dit artikel.

  • Scholingskosten: indien scholing en opleiding noodzakelijk is (bij Cao/wet), moeten werkgevers dit kosteloos aanbieden aan de werknemers. Opleidingstijd dient te worden uitbetaald als arbeidstijd en de opleiding moet worden aangeboden tijdens werktijd. Elk studiekostenbeding voor noodzakelijke scholing verliest daarmee vanaf 1 augustus 2022 zijn werking.  Uiteraard kan het studiekostenbeding wel zijn geldig behouden voor studies en opleidingen dien niet noodzakelijk zijn.
  • Nevenwerkzaamheden: de werkgever zal moeten dulden dat een parttime werknemer nevenwerkzaamheden mag verrichten. Op dit moment hebben veel werknemers een nevenwerkzaamhedenbeding waardoor meerdere banen tegelijk onmogelijk wordt gemaakt. Dat is met de komst van nieuwe arbeidswetgeving alleen toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging voor is.  
  • Onvoorspelbare werktijden: oproepen voor werk moet binnen een redelijke termijn. Voor arbeidsovereenkomsten met een onregelmatig werkpatroon gaat er een redelijke termijn van 4 dagen gelden. Dit gold al voor oproepovereenkomsten, maar gaat dus nu ook gelden voor alle soorten arbeidsovereenkomst met een onregelmatig werkpatroon. De regeling geldt weer niet wanneer vooraf duidelijk is voor de werknemer welke dagen of uren hij sowieso zal moeten werken (referentie-dagen/uren).
  • Overgang van werkvorm: de overheid wil zekere vormen (vast contract) van arbeidscontracten (nog verder) stimuleren. De werknemer die langer dan een half jaar in dienst is, heeft het recht om meer voorspelbare en vaste arbeidstijden te vragen aan de werkgever. Werkgever moet binnen 1 maand reageren na een daartoe gedaan verzoek door werknemer (3 maanden voor kleine werkgevers met minder dan 10 werknemers), bij gebreke waarvan het verzoek als geaccepteerd wordt beschouwd. Dit is dus weer een aanscherping op de regel dat werkgevers na 12 maanden flexibiliteit een vaste urenomvang moeten aanbieden.  Let op: de werknemer mag dit verzoek alleen doen als d werknemer in ieder geval 26 weken in dienst is bij werkgever.
  • Informatieplicht werkgever: als werkgever had je al de plicht om een werknemer op tijd te informeren over diens arbeidsvoorwaarden. Deze plicht wordt met de implementatie verder uitgebreid, in dier voege dat de werkgever de werknemers ook moet informeren over onder andere de werkplek, vakantie- en verlofregelingen, loon, secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals bonus, scholing, voorwaarden van een proeftijd, …), maar ook over eventuele procedurele aspecten bij een beëindiging.
  • Opzeg-en benadelingsverbod: een beroep op een van de bovenstaande rechten, kan niet leiden tot een opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Benieuwd hoe jij deze regels moet implementeren in jouw organisatie? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!