Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Nevenwerkzaamhedenbeding en ontslag op staande voet

Nevenwerkzaamhedenbeding en ontslag op staande voet

Gepubliceerd: 13-jun-2022 08:00

Nevenwerkzaamhedenbeding en ontslag op staande voet

We hebben weer een leuke, helaas niet gepubliceerde, case uitgelicht voor jullie. Over het nevenactiviteitenbeding.

Waar gaat het om? Om een werknemer die op 1 november 2021 in dienst is getreden als Business Consultant bij een werkgever. In de arbeidsovereenkomst staat een nevenwerkzaamhedenbeding, een concurrentie-en relatiebeding, met daaraan gekoppeld een boetebeding.

Ontslag

In februari 2022 is werknemer op staande voet ontslagen omdat hij zijn nevenwerkzaamheden niet had gemeld. Werkgever vordert in deze procedure een gefixeerde schadevergoeding.  

Werknemer geeft toe dat hij nevenwerkzaamheden heeft verricht. Toen hij in dienst trad bij werkgever, had hij zijn vorige baan nog niet opgezegd. Dat betekende dat hij twee fulltimebanen had. Werknemer heeft dat zo lang vol weten te houden omdat hij bij beide bedrijven thuis “werkte”...

Oordeel

De kantonrechter oordeelt dat deze handelswijze inderdaad een dringende reden oplevert voor een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Niet alleen het nevenwerkzaamhedenbeding wordt overtreden, maar ook de arbeidstijdenwet. Tachtig uur werken voor twee werkgevers, verhoogt de kans op uitval door overbelasting, aldus de Rotterdamse kantonrechter, nog daargelaten of werknemer die 80 uur wel überhaupt maakte... Het vertrouwen dat de thuiswerkende werknemer ook daadwerkelijk alleen aan het werk was voor werkgever, heeft werknemer flink geschonden.

Alles bij elkaar bezien heeft werkgever een rechtsgeldig ontslag op staande voet gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat de arbeidsovereenkomst door opzet en eigen toedoen van werknemer vroegtijdig is komen te eindigen.

Dan resteert de vraag of werkgever vervolgens een schadevergoeding toekomt. Werknemer neemt in zijn verweer daartegen al een aanloopje naar de nieuwe wetgeving rondom het nevenwerkzaamhedenbeding. Hij beroept zich op het feit dat vanaf augustus 2022 nevenwerkzaamheden mogen, mits werkgever objectief gemotiveerd aangeeft waarom het niet toegestaan is. Vanaf 1 augustus zal immers onderstaande bepaling in boek 7 worden opgenomen.

Artikel 653a

1. Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is nietig, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

2. De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte de in dit artikel aan hem toegekende rechten geldend maakt, ter zake bijstand heeft verleend of een klacht hierover heeft ingediend.

De rechter gaat evenwel niet mee in dit relaas van werknemer. De aanstaande wet is nog geen geldend recht en dus dient de handelswijze van werknemer enkel bezien te worden aan de hand van de huidige wetgeving en jurisprudentie.

Gezien het korte dienstverband en het feit dat werkgever geen (gemotiveerde) schade heeft ondervonden van de overtreding van het nevenwerkzaamhedenbeding, wordt er geen gefixeerde schadevergoeding toegewezen, mar enkel de contractuele boete, doch deze wordt dan wel door de kantonrechter gematigd van € 84.000 naar € 25.000.

NOVO’s tip

De kern van het verweer van de werknemer kwam neer op de aanstaande wetgeving rondom het nevenwerkzaamhedenbeding. Op 1 augustus 2022 zal een nevenwerkzaamhedenbeding verboden zijn, tenzij de werkgever een goede objectieve reden heeft om nevenwerkzaamheden te verbieden. Het zou dus zomaar kunnen dat de kantonrechter een hele andere uitspraak had gedaan, als deze zaak in augustus had gespeeld!

Hen je vragen over wat er gebeurt met de nevenwerkzaamhedenbedingen die nog in de contracten van jou(w werknemers) staan? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040. 

 

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!