Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Eenzijdige wijziging functie en loon zonder redelijke afbouw

Eenzijdige wijziging functie en loon zonder redelijke afbouw

Gepubliceerd: 20-jun-2022 08:00

Eenzijdige wijziging functie en loon zonder redelijke afbouw

Het is een verplichting uit de wet: indien een werkgever een werknemer wil ontslaan uit zijn functie, dient er conform artikel 7:669 lid 1 gezocht te worden naar herplaatsingsmogelijkheden. Daar ging onderhavige casus van de Rechtbank Rotterdam ook over. De vraag in deze casus ging er evenwel ook over wat er dan bij zo’n nieuwe functie wel en niet kan. Qua functieschaal, loon en afbouwregeling. We nemen je even mee.

Ontslagvergunning geweigerd

Werknemer is op 01 januari 2009 in dienst getreden bij werkgever in de functie van “Inspector” tegen een laatstgenoten salaris van € 4.108 per maand op basis van een fulltime dienstverband. Ook had hij een leaseauto ter beschikking. In de arbeidsovereenkomst was een passage opgenomen dat werknemer ook verplicht was ander werk te verrichten indien dit redelijkerwijs van hem verwacht kon worden.

Op 16 februari 2021 vraagt werkgever een ontslagvergunning voor de functie van werknemer aan wegens bedrijfseconomische redenen, welke vergunning geweigerd wordt omdat werkgever het weliswaar aannemelijk heeft gemaakt dat het noodzakelijk is dat er arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen, maar zich onvoldoende heeft ingespannen voor diens herplaatsingsverplichting.

Herplaatsing

Hierop hebben meerdere gesprekken tussen werkgever en werknemer plaatsgevonden waarbij er over herplaatsing in een andere functie, Business Development Specialist, ingaande per 02 juli 2021 is gesproken tegen een salaris van € 2.878 per maand, welk aanbod door werknemer wordt afgewezen, althans het salaris. Werknemer start wel per juli in de nieuwe functie, met diezelfde maand nogmaals het bericht dat hij bereid is een andere functie te accepteren maar niet tegen het daarbij genoemde salaris. Daar werkgever weigert het reguliere salaris te betalen start werknemer onderhavige loonvorderingsprocedure.

Eenzijdige wijziging?

De rechter is van oordeel dat er naar het algemene leerstuk van aanbod en aanvaarding geen overeenstemming is bereikt over de voorgestelde functiewijziging en de loonvermindering. Toetsing dient dan nog plaats te vinden langs de algemene beginselen van de eenzijdige wijziging.

De rechter is van oordeel dat dit de redelijkheidstoets die daarbij dient plaats te vinden niet doorstaat. De eenzijdige wijziging behelst een salarisvermindering van ongeveer 30% en het behoeft geen uitleg dat zulks ingrijpende gevolgen voor werknemer heeft.  Het had op de weg van [gedaagde] als goed werkgever gelegen om [eiser] direct te informeren over de hoogte van het ‘nieuwe’ salaris en om daarbij ook een redelijke afbouwregeling voor te stellen. De – achteraf – door werkgever voorgestelde afbouwregeling over een periode van 6 maanden wordt door de kantonrechter als onredelijk beschouwd. Van [eiser] kon dan ook niet gevergd worden het voorstel tot wijziging van de functie en het salaris te aanvaarden. Dit betekent dat [gedaagde] ten onrechte is overgegaan tot een eenzijdige functie- en salariswijziging en [eiser] nog altijd recht heeft op het salaris (incl. emolumenten) behorende bij de functie van Inspector.

Loonvordering

Nu werkgever niet tot eenzijdige wijziging had mogen overgaan worden de door werknemer ingediende loonvorderingen toegewezen.

NOVO’s tip

Een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan iedereen overkomen, Deze uitspraak laat eens te meer zien dat een deugdelijke voorbereiding, de onderlinge gesprekken en de wederzijdse verwachtingen een grote rol spelen in hoe zo’n proces kan falen of kan slagen. Wilt u weten hoe u dit het beste kunt doen of bent u benieuwd naar de do’s en don’ts is dit proces? Laat het ons weten. We staan je graag te woord. Je kunt ons bereiken via 076-2056040 of per mail op info@novo-advocatuur.nl. NOVO Advocatuur en Mediation, uw speciliast in Arbeidsrecht te Breda.  

 

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!