Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Grote onderneming en verstoorde arbeidsrelatie

Grote onderneming en verstoorde arbeidsrelatie

Gepubliceerd: 26-sep-2022 10:22

Grote onderneming en verstoorde arbeidsrelatie

Vorige week hebben we het gehad over het disfunctioneren van een werknemer en de (daardoor) verstoorde arbeidsrelatie in een kleine onderneming. Vandaag gaan we een vergelijkbare zaak bespreken, maar dan een die zich heeft afgespeeld in een gróte onderneming.

Mascotte

De situatie is als volgt. Werknemer werkt al sinds maart 2009 bij SC Heerenveen in de functie van schilder. Hiervoor werkte hij al 13 jaar bij SC Heerenveen als vrijwilliger. In die tijd had hij de rol van “Heero”, de mascotte van Heerenveen. Vanaf februari 2020 hebben er enkele incidenten plaatsgevonden, waaronder enkele aanvaringen tussen werknemer en de commercieel manager. In februari 2022 is werknemer na een gesprek met de algemeen directeur en HR-manager vrijgesteld van werkzaamheden voor de duur van twee weken, met behoud van salaris. Deze afspraken zijn niet schriftelijk vastgelegd. Hierna zijn de HR-manager en algemeen directeur opnieuw in gesprek gegaan met werknemer. Werknemer heeft dit gesprek opgenomen. Nadat de algemeen directeur hiermee bekend is geworden, heeft hij werknemer een conceptvaststellingsovereenkomst toegestuurd. Overleg tussen de gemachtigden van partijen, is tot niets uitgelopen.

Werkgever verzoekt daarop in onderhavig geding uiteindelijk de rechter om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding en verwijtbaar handelen.

Waarschuwing ontbreekt

De kantonrechter oordeelt evenwel dat werkgever de aantijgingen van bedreigingen niet voldoende onderbouwd heeft. Er zijn geen aantekeningen van dat gesprek gemaakt, ook heeft werknemer geen officiële waarschuwing gekregen. Uit het opgenomen gesprek van de werknemer blijkt dat er inderdaad enkele dingen zijn gezegd door werknemer die niet zo handig waren, maar de kantonrechter komt tot het oordeel dat deze niet zo erg waren dat het niet van SC Heerenveen gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Voorbarig handelen

De houding van werknemer heeft de arbeidsverhouding enigszins op scherp gezet maar dat wil niet zeggen dat er geen herstel mogelijk is. De kantonrechter erkent dat het opnemen van het gesprek niet de juiste manier was, maar SC Heerenveen heeft na het bekend worden van de opname te snel en voorbarig gehandeld door werknemer een vaststellingsovereenkomst aan te bieden en niet eerst tot een oplossing van het geschil te komen. Verder is komen vast te staan dat werknemer geen conflict (meer) heeft met zijn direct leidinggevende en nauwelijks contact heeft met de commercieel directeur.

Er wordt dan ook geen gegronde reden aangenomen door de kantonrechter die een ontbinding rechtvaardigt en de arbeidsovereenkomst blijft dus gewoon in stand.

NOVO’s tip

Bovenstaande uitspraak lijkt qua feiten heel erg op de vorige uitspraak die wij hebben besproken. Dezelfde feiten, maar omdat het een grote onderneming betreft is de uitspraak anders. De commercieel directeur (degene die de vaststellingsovereenkomst aanbood aan werknemer om van hem af te komen) heeft een probleem met zijn houding en uitlatingen. Echter, zijn direct leidinggevende niet. Dit maakt dat een arbeidsovereenkomst in stand houden voor de hand ligt. Meer weten over verstoorde arbeidsverhouding? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!