Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Te hoge werkdruk, zorgplicht geschonden?

Te hoge werkdruk, zorgplicht geschonden?

Gepubliceerd: 10-okt-2022 08:00

Te hoge werkdruk, zorgplicht geschonden?

Je hoort het steeds vaker: werknemers die klagen over te veel werk in te korte tijd, te lange dagen en te veel stress. In dit artikel gaan we in op de vraag of een werkgever de zorgplicht schendt als er een te lange te hoge werkdruk is voor een werknemer.

Billijke vergoeding

De situatie is als volgt. Werknemer is sinds 1 september 2007 in dienst bij werkgever als verzorgende IG. Vanaf juni 2016 moest werknemer alleen werken tijdens de nachtdiensten. Nadat dit diverse malen aangekaart was is er - om de werkdruk te verminderen - tijdens de nachturen, vanaf 2017 een ‘zwerfwacht’ ingesteld. Een en ander heeft evenwel niet mogen baten voor werknemer, die alsnog nadien ziek is uitgevallen.

Werkgever heeft na 104 weken ziekte van werknemer een ontslagvergunning verzocht én verkregen bij het UWV waarop de arbeidsovereenkomst per 01 november 2021 is geëindigd en een transitievergoeding is voldaan.  

Werknemer start vervolgens een procedure bij de kantonrechter waarin werknemer tevens een billijke vergoeding vordert en wel van €78.000, alsook een immateriële schadevergoeding van €10.000 en een aanvullende billijke vergoeding van €10.000.

Werknemer onderbouwde dit aan de hand van ernstig verwijtbaar handelen.

De kantonrechter heeft alle vorderingen afgewezen en is tot het oordeel gekomen dat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.

Hoger beroep

In hoger beroep probeert werknemer het nogmaals. Werknemer stelt zich op het standpunt dat werkgever de wettelijke zorgplicht heeft geschonden ingevolge artikel 7:658 BW.  

Maar net als in eerste aanleg, komt ook het hof tot het oordeel dat de werkdruk niet dermate hoog was, dat er gesproken zou moeten worden van ernstig verwijtbaar handelen en werknemer een burn-out riskeerde.

Zorgplicht

Wel is werkgever tekortgeschoten in haar zorgplicht, aldus het hof. Werknemer heeft meerdere malen aangekaart dat de verantwoordelijkheid als enige verzorgende in de nachturen veel moeilijkheden met zich meebracht. Zij mocht als enige verzorgende niet de lift gebruiken terwijl ze de verantwoordelijkheid over meerdere verdiepingen had en de afstand tussen de kamers aanzienlijk was. Het geautomatiseerde systeem voor het verlenen van zorghulp (via beeld/luister verbinding) werkte niet waardoor werknemer niet de hulp kon bieden die nodig was. Werknemer heeft dit meerdere malen aangekaart, maar werkgever heeft hier niets mee gedaan. Dit maakt dat werkgever wel de zorgplicht heeft geschonden.

Op basis daarvan wordt werkgever wél verantwoordelijk gehouden voor het inkomensverlies dat werknemer lijdt, en wel voor het inkomensverlies van drie jaar, berekend op €28.155,36.

NOVO’s tip

De zorgplicht van de werkgever is een open norm. Dat wil zeggen dat er geen opsommingen en uitleg is over wat dit nu precies inhoudt. Er moet per geval worden gekeken naar de feiten en omstandigheden. Wilt u meer weten over de zorgplicht en wat nodig is om hier als werkgever aan te voldoen?

Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!