Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Aanzegvergoeding altijd verschuldigd

Aanzegvergoeding altijd verschuldigd

Gepubliceerd: 17-okt-2022 08:00

Aanzegvergoeding altijd verschuldigd

Deze week hebben wij weer eens een keer een uitspraak van de Hoge Raad voor jullie! De Hoge Raad beslist in deze aak over de vraag of een aanzegvergoeding ook verschuldigd is in het geval een werknemer al wist dat een arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet en werknemer in kwestie ook geen nadeel lijdt. Nieuwsgierig? Lees het hier.

Schriftelijk

De situatie is als volgt. Werknemer is op 1 mei 2019 in dienst getreden bij werkgever op basis van een contract voor bepaalde tijd tot 1 december 2019. Op 30 oktober 2019 vindt er een gesprek plaats tussen werkgever en werknemer. Werkgever geeft in dat gesprek aan dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Werknemer heeft per 1 december 2019 een andere baan gevonden.

Werknemer vordert in onderhavig geding een aanzegvergoeding. De vergoeding die werkgever verplicht is te betalen indien zij het nalaat om uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk te informeren of het contract al dan niet zal worden verlengd.

Hof en Hoge Raad

Het Hof oordeelde dat er inderdaad niet aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan, maar dat de redelijkheid en billijkheid ertoe leidt dat de aanzegvergoeding in dit geval niet gevorderd kan worden aangezien werknemer al een nieuwe baan had en geen schade heeft geleden door het ontbreken van het schriftelijkheidsvereiste van de aanzegging.

Hoofdregel aanzegvergoeding altijd verschuldigd

Werknemer is het hier niet mee eens en gaat daartegen in cassatie. De Hoge Raad kwam tot het volgende oordeel:

Als het gaat om een regel van dwingend recht (zoals de schriftelijkheidsvereiste van de aanzegging) moet een rechter terughoudend zijn in de toepassing van de redelijkheid en billijkheid. De aanzegplicht verschaft een werknemer duidelijkheid over de voortzetting van zijn arbeidsovereenkomst. Daarom heeft de wetgever er een schriftelijkheidsvereiste aan gekoppeld.

Dit leidt er toe dat een aanzegvergoeding verschuldigd is in alle gevallen waarin de werkgever het nalaat om de werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen over het al dan niet verlengen van het contract. Ook in gevallen dat een werknemer geen schade lijdt en zelfs al een andere baan heeft gevonden.

NOVO’s tip

Een duidelijk, maar voor werkgevers, onbevredigende beslissing. Een aanzegvergoeding is de vergoeding die een werknemer toekomt als je als werkgever niet op tijd schriftelijk informeert over het al dan niet verlengen van een contract. Dit, om de werknemer voldoende tijd (nou ja, een maand) en ruimte te geven om op zoek te gaan naar een andere bron van inkomsten. In de praktijk komt dit op het volgende neer. Stel een contract loopt 1 december af en je wilt als werkgever het contract niet verlengen. Dan moet je formeel vóór 1 november schriftelijk aanzeggen. Doe je dit pas 15 november, dan komt werknemer een vergoeding toe die gelijk is aan het loon van 1 november tot en met 15 november toe.  De Hoge Raad gaat in dit arrest zover dat deze vergoeding dus zelfs óók verschuldigd is, als duidelijk is dat werknemer weet had dat er niet verlengd zou worden, zelf daarop al geanticipeerd heeft én al aansluitend een baan heeft. Onbegrijpelijk wat ons betreft, maar wel fijn voor de werknemer in deze… Wilt u meer weten over manieren van termijnbewaking en aanzeggen?

Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!