Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Onverwijlde opzegging?

Onverwijlde opzegging?

Gepubliceerd: 01-nov-2022 08:00

Onverwijlde opzegging?

Ontslag op staande voet blijft altijd een heikel punt. In deze uitspraak van de Rotterdamse kantonrechter gaan we in op de vraag wanneer je als werkgever het momentum verliest voor het geven van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet.

Statutair Directeur

De situatie is als volgt. Werknemer is op 1 september 2011 in dienst getreden als statutair directeur bij werkgever RRF. Tevens was hij statutair directeur van vier zustervennootschappen. Enig aandeelhouder is een Britse vennootschap GW UK.

Valse facturen

Spoorwegbeheerder ProRail besluit op 13 september 2019 dat zij stopt met treinen met gevaarlijke stoffen vanwege veiligheidsproblemen met een brandblusinstallatie. Als gevolg hiervan heeft RRF extra – andere - middelen moeten inzetten om het vervoer van deze treinen alsnog te kunnen laten verlopen. Werknemer, als statutair directeur van RRF, laat bij e-mail van 13 september weten dat de schade zal worden verhaald op ProRail en dat in voorbereiding op die claim er ‘extra inzet’ op de factuur vermeld moest worden. Hierna gaan RRF en ProRail in gesprek over de compensatieregeling als gevolg van de extra inzet. Een voormalige contractor bericht ProRail dat de omschrijving van de facturen vervalst zouden zijn. Hierop heeft ProRail een bedrijfsrecherche ingeschakeld. Deze bedrijfsrecherche heeft bij tussentijdsrapport van 10 mei 2021 geconcludeerd dat er inderdaad facturen zijn vervalst door (de statutair-directeur van) RRF.

Negen maanden later

Hierop laat GW UK als moeder maatschappij een feitenonderzoek verrichten. Op 23 februari 2022 bericht GW UK dat werknemer zal worden ontslagen als statutair directeur. Op 6 maart 2022 heeft de ondernemingsraad een positief advies uitgebracht voor het ontslag op staande voet. Het uiteindelijk besluit is op 11 maart 2022 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders genomen, waarnaar werknemer bij brief van 16 maart 2022 daadwerkelijk ontslagen is.

Onverwijlde mededeling en dringende reden

Twee van de vereisten voor een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet zijn de onverwijlde mededeling en de dringende reden voor ontslag.

De Rotterdamse kantonrechter oordeelt dat er is voldaan aan deze twee vereisten. Werknemer is immers onverwijld medegedeeld over de reden voor ontslag. En ondanks dat werkgever en werknemer verschillen van mening over of werknemer verantwoordelijk is voor de gedraging, is ook aan het tweede vereiste van een dringende reden voldaan. Werknemer stelde zich op het standpunt dat RRF in het verleden slechte ervaringen heeft gehad met het vergoed krijgen van indirecte schade van ProRail en hij daarom aldus heeft gehandeld, maar de kantonrechter oordeelt dat dit geen rechtvaardiging kan zijn voor zijn gedrag.

Voortvarendheid onderzoek

Maar, het onderzoek van de recherche heeft maar liefst negen maanden geduurd! De kantonrechter ziet geen  (afdoende) verklaring waarom het onderzoek zó lang heeft moeten duren. Geen der partijen hebben voortvarend gehandeld. Interne communicatie heeft namelijk al in oktober 2021 uitgewezen dat er gesjoemeld was met facturen. Dit maakt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. De arbeidsovereenkomst blijft om die reden toch nog in stand.

NOVO’s tip

Het zal moeilijk zijn om nog met elkaar te moeten werken na een dergelijk oordeel. Als partijen nog uit elkaar willen gaan en hier in onderling overleg uit willen komen, kan dat door middel van een vaststellingsovereenkomst. Indien dit niet behoort tot een van de mogelijkheden, zal het via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter moeten, maar dan heb je als werkgever wel weer een voldragen geldige grond nodig. Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden voor een ontslag op staande voet? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!