Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Eigenrisicodrager en stopzetten ziekengeld

Eigenrisicodrager en stopzetten ziekengeld

Gepubliceerd: 21-nov-2022 08:00

Eigenrisicodrager en stopzetten ziekengeld

In dit artikel bespreken we het vraagstuk van een eigenrisicodragende werkgever en wanneer de doorbetaling van het ziekengeld stopgezet mag worden.  

Ziektewetuitkering

De situatie is als volgt. Werknemer is op 25 januari 2021 in dienst getreden voor de duur van zes maanden. Werknemer is ziek uit dienst gegaan en ontvangt sinds 28 juli 2021 een Ziektewetuitkering. Werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

Op 8 september schrijft werkgever werknemer aan over het niet-meewerken aan zijn re-integratie en de mogelijke consequenties daarvan. Bij brief 15 september maakt werkgever kenbaar dat hij daadwerkelijk overgaat tot het stopzetten van de loondoorbetaling uit hoofde van artikel 7:629 lid 3 BW.

Kort geding

Werknemer spant een kort geding aan en vordert het niet-ontvangen ziekengeld. Werknemer is namelijk van oordeel dat werkgever dit alleen kan nadat het UWV hier toestemming voor heeft gegeven.

De kortgedingrechter gaat mee met standpunt van werknemer. Uit de wet volgt dat een eigenrisicodrager die ziekengeld wil weigeren toestemming van het UWV nodig heeft via een daartoe beschikbaar gesteld formulier. Het UWV dient hier een beslissing op te nemen en middels een beschikking kenbaar te maken aan de eigenrisicodrager, de werkgever dus.

De discussie over het al dan niet meewerken aan de re-integratieverplichtingen door werknemer blijft derhalve onbesproken.

NOVO’s tip

Een eigenrisicodragende werkgever kan niet alleen handelen wanneer het aankomt op beslissingen die te maken hebben met het al dan niet uitbetalen van ziekengeld. Samenwerken en sparren met het UWV is hierbij van belang. Wilt u meer weten over eigenrisicodrager zijn? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!